ททท. ชวนเที่ยวกิจกรรม “ก่อทรายวันไหลบางแสน” Songkran Festival @ Bangsaen

พบกับกิจกกรรมมากมาย เช่น การประกวดและก่อพระทรายตลอดชายหาดบางแสน การแข่งขันมวยทะเล การละเล่นพื้นบ้าน และการเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล 16-17 เมษายนนี้ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

smileBangsean

16-17 April @ Banbsaen Beach ,Chonburi
ติดต่อสอบถาม (Tel)  +66 3842 7667, +66 3842 8750, +66 3842 3990
 
 
 

Leave a Reply